การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์
23 มี.ค. 66 เวลา 15:45 น. 3,026 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม  2566  โดยมีนายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะเเนะ เป็นประธานตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2957/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ต. ดุซงญอ อ.จะเเนะ จ.นราธิวาส