ตรวจรับงานการพัฒนาโครงการสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
24 มี.ค. 66 เวลา 08:46 น. 2,709 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม  2566 นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระเเงะ นายอับดุลตาเต๊ะ มามะ ตำเเหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เเละนางสาวธนภรณ์ ยอดดี ตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระเเงะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานการพัฒนาโครงการสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส