การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนดารุลฟุรกอน
8 พ.ค. 66 เวลา 13:49 น. 1,050 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 27 เมษายน  2566  นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนสุไหงโก-ลก  ลงพื้นที่ตรวจตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2597/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน  ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส