โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566
12 พ.ค. 66 เวลา 13:31 น. 568 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร  เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์