ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สช.จ.นราธิวาส
16 พ.ค. 66 เวลา 16:00 น. 3,130 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปฐมนิเทศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส