ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18 พ.ค. 66 เวลา 21:28 น. 2,475 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานค่ายพรีโอลิมปิก ฯ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสได้ต้อนรับ ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและคณะ ลงเยี่ยมและมอบกำลังใจให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์