ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้
23 พ.ค. 66 เวลา 20:59 น. 2,440 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอีดาวาตี อาบู ตำแหน่งพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี