ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
27 มิ.ย. 66 เวลา 18:52 น. 2,421 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสมปรารถนา  เสนาบวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 98/2566 ลงวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 (ฝ่ายสถานที่/ประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ/กราฟิกและเทคนิค) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ พร้อมด้วย นางนูรีฮัน  เร็งมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลาม ขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์