หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลื

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-08 13:25:45 Share on Line

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จำนวน  ๑  คัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province