หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกาาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-18 20:48:28 Share on Line

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยนางวรรรัตธิญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีต้อนรับ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง.ผอ.ศค.จชต จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เเละนายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก โอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายผะกรุรสี อาเเว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวต้อนรับ ซึ่งพิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงเเรมตันหยง โดยมีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ  ข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน นายกสมาคมปอเนาะ/ตาดีกา โรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ ร่วมให้เกียรติแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก 


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province