หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประธานในกิจกรรมเสวนายามเช้าโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-27 08:48:04 Share on Line

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมเสวนายามเช้าโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ โดยมีนางนูรีฮัน เร็งมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดารุสสาลาม กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งสิ้น 10 โรง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โอกาสนี้นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และนายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เเละพบปะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนดารุสสาลาม พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น ได้เดินทางไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระเเงะ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระเเงะ พร้อมมอบนโยบาย และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาต่างๆ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว : เพจ  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province