หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรมพบปะมวลซนกลุ่มสตรี และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-27 08:59:09 Share on Line

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะมวลซนกลุ่มสตรี และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมุ่งเน้น สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 9 เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว : เพจ  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province