หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-29 15:18:55 Share on Line

เมือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าว : เพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province