หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

การประชุมสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-30 08:48:54 Share on Line

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ภาพข่าว : เพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province