หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ร่วมเเสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในประเภทต่างๆ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2022-12-15 09:56:10 Share on Line

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเเสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในประเภทต่างๆ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้ 

????โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ ได้รับรางวัลพระราชทาน

1.สถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัยระดับประถม

2. แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ 5 คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการ”รู้จักฉัน รู้จักเธอ” โดยผู้นำเสนอโครงการ ได้เเก่ น.ส.สูการมี หะยีเปาะ

3. แนวปฏิบัติที่ ด้านที่ 3 การส่งเสริมอาชีพ ภายใต้โครงการ แต้มสี บนผืนผ้าบาติกเทียนเย็น ผู้นำเสนอ นายมูญาเฮด มัตติยา

???? โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระเเงะ ได้รับรางวัล

พระราชทาน

-สถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

????โรงเรียนดาราวิทยา อำเภอระเเงะ ได้รับรางวัลพระราชทาน

-สถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ระดับประดับประถมศึกษา

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมเเพ็คเมืองทองธานี


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province