ผู้บริหาร

Card image cap

นายวาฟิก เปาะเตะเตะ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

นางวรรรัตธิยา บินมะ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

นายผกรุรสี อาแว

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

  ข่าวสาร

ระบบสารสนเทศ

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

      จำนวนโรงเรียนในการดูแล 811 แห่ง /จำนวนนักเรียน 135216 คน

96

โรงเรียนเอกชนในระบบ

67

สถาบันศึกษาปอเนาะ

644

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

4

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province