ผู้บริหาร

Card image cap

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

ดร. กอบภณ แสงสมบัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

นางวรรณา บินอาสัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส

  ข่าวสาร

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

      จำนวนโรงเรียนในการดูแล 801 แห่ง /จำนวนนักเรียน 136079 คน

โรงเรียนเอกชนในระบบ

91

โรงเรียน

สถาบันศึกษาปอเนาะ

66

สถาบัน

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

642

ศูนย์

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

2

โรงเรียน

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province