ผู้บริหาร

Card image cap

นายวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

ว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส
Card image cap

ว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส

  ข่าวสาร

ระบบสารสนเทศ

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

      จำนวนโรงเรียนในการดูแล 812 แห่ง /จำนวนนักเรียน 135216 คน

96

โรงเรียนเอกชนในระบบ

67

สถาบันศึกษาปอเนาะ

645

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

4

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province